TERMA DAN SYARAT PERADUAN MEH TING TING BOLA  

 • Peraduan Meh Ting Ting Bola (“Peraduan”) dianjurkan oleh Terengganu Football Club (“Penganjur”) bersama Yakult Global Challenger (“Penganjur Bersama”).
 • Tempoh Peraduan: 1 Oktober 2021 hingga 31 Oktober 2021

KELAYAKAN

 • Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia (lelaki & perempuan) dengan MyKad sah yang menetap sama ada di dalam atau luar negara dan berumur 12-15 tahun. (“Peserta Layak”)
 • Pekerja di kalangan Penganjur dan Penganjur Bersama, ahli gabungan dan/atau syarikat yang berkaitan serta ahli keluarga terdekat tidak layak menyertai peraduan ini.

CARA PENYERTAAN

 • Peserta harus memenuhi kriteria-kriteria berikut untuk menyertai Peraduan:
  i. Kongsikan video terbaik anda menimbang bola secara berterusan dalam masa 30 saat di Facebook dan tag @footballclubterengganu, @yakultglobalchallenger beserta hastag #mehtingtingbola dan #beBOLD.
  ii. Setiap timbangan mestilah sekurang-kurangnya 1 kaki dari jari kaki atau tali kasut.
  iii. Paparkan masa di skrin bagi menunjukkan timbangan dilakukan dalam masa 30 saat dan tetapkan video pada mod ‘Umum’ (bukan mod sulit).
 • Tiada had penyertaan bagi setiap Peserta sepanjang tempoh Peraduan. Sebarang penipuan akan mengakibatkan anda kehilangan kelayakan.
  Penganjur Bersama akan menghubungi Pemenang melalui “Facebook Messenger” untuk mendapatkan pengesahan.
 • Kegagalan untuk memberi maklumat pengesahan dalam masa 7 hari bekerja akan mengakibatkan kehilangan kelayakan dan hadiah yang dimenangi akan ditarik balik.

HADIAH

 • Hadiah untuk dimenangi adalah seperti di bawah:

  Juara Wang tunai RM500 + e-sijil + sehelai jersi rasmi Kelab Bola Sepak Terengganu (saiz dewasa)  
  Naib Juara Wang tunai RM300 + e-sijil + sehelai jersi rasmi Kelab Bola Sepak Terengganu (saiz dewasa)  
  Tempat Ketiga Wang tunai RM200 + e-sijil + sehelai jersi rasmi Kelab Bola Sepak Terengganu (saiz dewasa)  
  Pemenang nombor 4-10 e-sijil + sehelai jersi rasmi Kelab Bola Sepak Terengganu (saiz dewasa) 

 • Hadiah yang dimenangi tidak boleh ditukar dan/atau dipindah milik. Tiada penggantian hadiah dibenarkan kecuali oleh Penganjur kepada hadiah yang bernilai sama atau lebih. Saiz jersi akan diberi oleh Penganjur mengikut stok yang masih ada.
 • Hadiah akan dihantar kepada Pemenang yang mempunyai akaun bank yang sah serta beralamat di Malaysia, sebulan selepas tamat tempoh Pertandingan. Sekiranya beralamat di luar negara, Pemenang harus menanggung segala kos yang terlibat (termasuk tetapi tidak terhad kepada berikut, yuran pemindahan wang antarabangsa, caj penghantaran) untuk pengurusan hadiah.

TERMA DAN SYARAT UMUM

 • Penganjur berhak menukar, membatalkan atau menambah Terma dan Syarat dari masa ke masa dan pada bila-bila masa, tanpa perlu memberi notis terlebih dahulu.
 • Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta dianggap bersetuju akan membela Penganjur dari sebarang liabiliti. Penganjur tidak akan menanggung segala tuntutan undang-undang, kerugian, kerosakan dan perbelanjaan, termasuk yuran guaman yang mungkin berlaku akibat penyertaan Peraduan.
  Keputusan Penganjur adalah muktamad dan sebarang surat-menyurat tidak akan dilayan. Sila baca Terma dan Syarat Pertandingan sebelum menyertai Peraduan ini.
 • Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta dianggap telah memahami dan bersetuju dengan Terma dan Syarat Pertandingan, serta memberi kebenaran kepada Penganjur dan syarikat bersekutu untuk menggunakan semua maklumat yang diperolehi daripada Peraduan, seperti, data biografik dan pernyataan bertujuan, termasuk, secara tidak terhad,  untuk tujuan periklanan, perdagangan, atau promosi untuk selama-lamanya, di mana-mana dan semua media yang dikenali sekarang atau selepas ini, tanpa sebarang pampasan, kecuali dilarang dari sisi undang-undang.
 • Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju dengan Terma dan Syarat Peraduan.
 • Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Talian Khidmat Pelanggan Yakult Global Challenger di 014- 633 8960  (Isnin hingga Jumaat, 9.00 pagi hingga 5.00 petang) atau layari laman web di www.yakult.com.my atau laman sosial Yakult Global Challenger.

TERMA DAN SYARAT PERADUAN MEH TING TING BOLA  

 • Peraduan Meh Ting Ting Bola (“Peraduan”) dianjurkan oleh Terengganu Football Club (“Penganjur”) bersama Yakult Global Challenger (“Penganjur Bersama”).
 • Tempoh Peraduan: 1 Oktober 2021 hingga 31 Oktober 2021

KELAYAKAN

 • Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia (lelaki & perempuan) dengan MyKad yang sah dan menetap sama ada di dalam atau luar negara dan berumur 15 tahun dan ke bawah (“Peserta Layak”).

 • Pekerja di kalangan Penganjur dan Penganjur Bersama, ahli gabungan dan/atau syarikat yang berkaitan serta ahli keluarga terdekat tidak layak menyertai peraduan ini.

CARA PENYERTAAN

 • Peserta harus memenuhi kriteria-kriteria berikut untuk menyertai Peraduan:
  i. Kongsikan video terbaik anda menimbang bola secara berterusan dalam masa 30 saat di Facebook dan tag @footballclubterengganu, @yakultglobalchallenger beserta hastag #mehtingtingbola dan #beBOLD.
  ii. Setiap timbangan mestilah sekurang-kurangnya 1 kaki dari jari kaki atau tali kasut.
  iii. Paparkan masa di skrin bagi menunjukkan timbangan dilakukan dalam masa 30 saat dan tetapkan video pada mod ‘Umum’ (bukan mod sulit).
 • Tiada had penyertaan bagi setiap Peserta sepanjang tempoh Peraduan. Sebarang penipuan akan mengakibatkan anda kehilangan kelayakan.
  Penganjur Bersama akan menghubungi Pemenang melalui “Facebook Messenger” untuk mendapatkan pengesahan.
 • Kegagalan untuk memberi maklumat pengesahan dalam masa 7 hari bekerja akan mengakibatkan kehilangan kelayakan dan hadiah yang dimenangi akan ditarik balik.

HADIAH

 • Hadiah untuk dimenangi adalah seperti di bawah:

  Juara Wang tunai RM500 + e-sijil + sehelai jersi rasmi Kelab Bola Sepak Terengganu (saiz dewasa)  
  Naib Juara Wang tunai RM300 + e-sijil + sehelai jersi rasmi Kelab Bola Sepak Terengganu (saiz dewasa)  
  Tempat Ketiga Wang tunai RM200 + e-sijil + sehelai jersi rasmi Kelab Bola Sepak Terengganu (saiz dewasa)  
  Pemenang nombor 4-10 e-sijil + sehelai jersi rasmi Kelab Bola Sepak Terengganu (saiz dewasa) 

 • Hadiah yang dimenangi tidak boleh ditukar dan/atau dipindah milik. Tiada penggantian hadiah dibenarkan kecuali oleh Penganjur kepada hadiah yang bernilai sama atau lebih. Saiz jersi akan diberi oleh Penganjur mengikut stok yang masih ada.
 • Hadiah akan dihantar kepada Pemenang yang mempunyai akaun bank yang sah serta beralamat di Malaysia, sebulan selepas tamat tempoh Pertandingan. Sekiranya beralamat di luar negara, Pemenang harus menanggung segala kos yang terlibat (termasuk tetapi tidak terhad kepada berikut, yuran pemindahan wang antarabangsa, caj penghantaran) untuk pengurusan hadiah.

TERMA DAN SYARAT UMUM

 • Penganjur berhak menukar, membatalkan atau menambah Terma dan Syarat dari masa ke masa dan pada bila-bila masa, tanpa perlu memberi notis terlebih dahulu.
 • Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta dianggap bersetuju akan membela Penganjur dari sebarang liabiliti. Penganjur tidak akan menanggung segala tuntutan undang-undang, kerugian, kerosakan dan perbelanjaan, termasuk yuran guaman yang mungkin berlaku akibat penyertaan Peraduan.
  Keputusan Penganjur adalah muktamad dan sebarang surat-menyurat tidak akan dilayan. Sila baca Terma dan Syarat Pertandingan sebelum menyertai Peraduan ini.
 • Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta dianggap telah memahami dan bersetuju dengan Terma dan Syarat Pertandingan, serta memberi kebenaran kepada Penganjur dan syarikat bersekutu untuk menggunakan semua maklumat yang diperolehi daripada Peraduan, seperti, data biografik dan pernyataan bertujuan, termasuk, secara tidak terhad,  untuk tujuan periklanan, perdagangan, atau promosi untuk selama-lamanya, di mana-mana dan semua media yang dikenali sekarang atau selepas ini, tanpa sebarang pampasan, kecuali dilarang dari sisi undang-undang.
 • Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta dianggap telah membaca, memahami dan bersetuju dengan Terma dan Syarat Peraduan.
 • Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Talian Khidmat Pelanggan Yakult Global Challenger di 014- 633 8960  (Isnin hingga Jumaat, 9.00 pagi hingga 5.00 petang) atau layari laman web di www.yakult.com.my atau laman sosial Yakult Global Challenger.