Kempen Kita Genki – Sihat Sokmo

TERMA DAN SYARAT CABARAN GENKI@WORK 2021 

Cabaran Genki @ Work 2021 ini dianjurkan oleh Yakult (Malaysia) Sdn. Bhd. dengan kerjasama aplikasi Bookdoc, sebuah aplikasi telefon pintar yang boleh mengesan tahap kecergasan.

Tempoh Cabaran: 6 Jun hingga 6 September 2021 (3 bulan)

KELAYAKAN  

 1. Terbuka kepada semua kakitangan agensi dan/atau jabatan kerajaan negeri dan/atau persekutuan di negeri Kelantan yang mencapai pembelian minimum bersamaan dengan 1 botol bagi setiap kakitangan untuk setiap bulan selepas pembukaan akaun bersama Yakult dari bulan April hingga Mei 2021.
 2. “Kakitangan” bermaksud kakitangan yang bekerja di agensi dan/atau jabatan tersebut sepanjang cabaran ini berlangsung.
 3. “Agensi/jabatan kerajaan negeri dan/atau persekutuan di negeri Kelantan” bermaksud semua jabatan, pejabat, badan berkanun dan/atau syarikat perbadanan di bawah Kerajaan Negeri Kelantan dan/atau Kerajaan Persekutuan di Negeri Kelantan.

KAEDAH PENYERTAAN 

 1. Untuk menyertai cabaran Genki@Work ini, kakitangan agensi dan/atau jabatan kerajaan negeri dan/atau persekutuan perlu mula melanggan produk minuman probiotik Yakult daripada pihak Yakult setiap minggu bermula dari bulan April hingga Mei 2021 untuk memenuhi Syarat Kelayakan (1) di atas.
 2. Pesanan produk boleh dibuat menerusi borang pembelian yang boleh didapati di laman sesawang https://yakult.com.my/kempen-kita-genki-sihat-sokmo/ dan bayaran perlu dibuat secara transaksi dalam talian.
 3. Pihak Yakult akan memaklumkan kepada wakil setiap agensi dan/atau jabatan tentang status kelayakan menyertai cabaran ini pada minggu pertama bulan Jun.
 4. Setiap kakitangan dan agensi dan/atau jabatan kerajaan yang layak menyertai cabaran ini perlu memuat turun aplikasi BookDoc dari “App Store” atau “Google Play”untuk merekodkan jumlah langkah harian.
 5. Setiap agensi dan/atau jabatan kerajaan yang layak akan diberi “Promo Code” dari pihak Yakult untuk mengaktifkan pemantauan bilangan langkah kakitangan menerusi aplikasi BookDoc.
 6. Kakitangan terlibat perlu menyelaraskan aplikasi Bookdoc dengan aplikasi pengukur kecergasan sedia ada dalam telefon pintar masing-masing dan mula berjalan.

KATEGORI CABARAN DAN PELAKSANAAN 

 1. Semua kakitangan agensi dan/atau jabatan yang memenuhi Syarat Kelayakan (1) boleh menyertai Cabaran Genki@Work yang dibahagikan kepada dua kategori:

a. Kategori Individu (Kakitangan yang paling aktif)
b. Kategori Berkumpulan (Kumpulan yang paling aktif):

i. Agensi dan/atau jabatan kerajaan yang layak menyertai cabaran ini perlu membentuk satu kumpulan dengan bilangan ahli seramai 25 orang kakitangan dalam setiap kumpulan.
ii. Setiap kumpulan tidak boleh terdiri daripada gabungan kakitangan daripada agensi dan/atau jabatan yang berbeza.

c. Nama kumpulan perlu sama dengan nama agensi dan/atau jabatan yang terlibat. Contoh: MPKB layak mendaftar 3 kumpulan. Maka, nama kumpulan mereka adalah MPKB Kumpulan A, MPKB Kumpulan B dan MPKB Kumpulan C.
d. Tiada had bilangan kumpulan untuk setiap agensi dan/atau jabatan.
e. Wakil setiap agensi dan/atau jabatan perlu mendaftarkan nama kumpulan dan senarai ahli kepada pihak Yakult menerusi WhatsApp ke nombor telefon 013-6596864 atau emel ke kitagenki@yakult.com.my bermula dari 1 Jun hingga 5 Jun 2021.

2. Setiap kakitangan (peserta) boleh menyertai cabaran ini dalam kategori individu atau kategori berkumpulan, atau kedua-duanya sekali (individu dan berkumpulan).
3. Peserta (individu dan kumpulan) yang paling banyak mengumpul mata dalam tempoh 3 bulan ini akan diiktiraf sebagai pemenang cabaran Genki@Work 2021.

4. Sistem kiraan mata seperti berikut:

a. Terdapat 2 komponen pengumpulan mata iaitu mata ganjaran daripada bilangan langkah (Step Points) dan mata ganjaran tambahan (Bonus Points).
b. Peserta individu perlu mengumpul Step Points sahaja.
c. Peserta berkumpulan perlu mengumpul Step Points dan juga Bonus Points.

5. Kaedah pengiraan mata:

a. Mata Ganjaran Langkah (Step Points):

i. Setiap peserta dapat menyumbang mata kepada kumpulan mereka apabila mereka menggunakan aplikasi BookDoc dengan mengaktifkan “Promo Code” yang diberikan oleh pihak Yakult.
ii. Peserta boleh menyumbang mata kepada kumpulan mereka berdasarkan bilangan langkah yang dicapai setiap hari seperti berikut:

Bilangan Langkah 

Mata Ganjaran Langkah (Step Points)

3,000

1

6, 000

3

10, 000

5

b. Mata Ganjaran Bonus (Bonus Points) (untuk kumpulan sahaja):

i. 250 mata tambahan untuk setiap penganjuran aktiviti berikut:

   1. Aktiviti kesihatan dan kecergasan di peringkat jabatan serta berkongsi gambar-gambar aktiviti itu di laman media sosial dengan hashtag #kitagenkisihatsokmo, #yakultmalaysia, #namakumpulan
   2. Aktiviti bersama Yakult seperti ceramah kesihatan, lawatan maya ke kilang Yakult dan sebagainya; serta berkongsi gambar-gambar aktiviti itu di laman media sosial dengan hashtag #kitagenkisihatsokmo, #yakultmalaysia, #namakumpulan
   3. Perkongsian perlu dibuat di laman media sosial rasmi Jabatan atau di laman media sosial individu sekurang-kurangnya 5 orang daripada ahli kumpulan terbabit.

ii. Mata ganjaran tambahan juga akan diberikan sekali sebulan melalui pembelian Yakult (antara bulan Jun – Ogos) seperti berikut:

Jumlah Pembelian Yakult (botol/staf/bulan) 

Mata Ganjaran Tambahan (Bonus Points) 

≤ 5

25

6 – 9

100

≥ 10

250

6. Ganjaran dan Hadiah:

a. Kategori individu: 20 individu paling aktif akan dipilih sebagai pemenang berdasarkan purata langkah harian individu sepanjang 3 bulan cabaran berlangsung.
b. Kategori berkumpulan: 2 kumpulan paling aktif akan dipilih sebagai pemenang berdasarkan jumlah mata ganjaran langkah (Step Points) dan mata ganjaran bonus (Bonus Points) yang dikumpul selama 3 bulan tersebut.
c. Hadiah termasuk trofi, sijil penyertaan, gajet kecergasan, bekalan Yakult percuma untuk sebulan dan lain-lain.
d. Hadiah tidak boleh ditukar, dipindah milik atau ditebus dengan wang tunai. Tiada penggantian hadiah, kecuali oleh penganjur di mana hadiah dengan nilai yang sama atau lebih besar akan digantikan.

SYARAT UMUM 

 1. Dengan menyertai cabaran ini, peserta bersetuju untuk mengikuti dan menerima segala Terma dan Syarat cabaran ini dan segala keputusan penganjur.
 2. Penganjur berhak untuk mengubah, menangguh atau membatalkan cabaran ini sekiranya ia tidak dapat berjalan seperti yang dirancang atau atas sebab lain di luar kawalan Penganjur.
 3. Keputusan Penganjur adalah muktamad dalam segala aspek termasuk penentuan pemenang.
 4. Dengan menyediakan maklumat yang diperlukan, Peserta dengan ini bersetuju kepada  Penganjur dalam memproses data peribadinya untuk cabaran ini seperti yang termaktub dalam fasal PDPA selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”).
 5. Penganjur tidak akan bertanggungjawab dalam apa-apa cara kepada mana-mana peserta untuk sebarang kerugian atau kecederaan terhasil daripada atau berkaitan dengan cabaran ini.
 6. Penganjur boleh pada bila-bila masa menamatkan cabaran ini atau meminda mana-mana terma dan syarat cabaran ini tanpa notis terlebih dahulu dan tanpa memberikan apa-apa sebab.
 7. Sekiranya berlaku sebarang ketidaksejajaran antara Terma dan Syarat dan mana-mana pengiklanan cabaran, publisiti dan bahan lain berkaitan dengan cabaran, Terma dan Syarat ini akan diamalkan.
 8. Penganjur berhak menggunakan nama dan/atau gambar pemenang sebagai bahan untuk tujuan pengiklanan, perdagangan dan/atau publisiti tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemenang. Pemenang tidak berhak untuk menuntut hak milik atau bentuk pampasan lain atas pengunaan tersebut.
 9. Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi talian/WhatsApp 013-659696864 atau emel kitagenki@yakult.com.my. Untuk sokongan teknikal Bookdoc, sila hubungi care@bookdoc.com.

KELEBIHAN PROGRAM 

 1. Pendaftaran percuma (Berdaftar dengan pihak Yakult).
 2. Langkah terbaik untuk memulakan program kesihatan dalam agensi kerajaan.
 3. Bimbingan kesihatan percuma melalui aplikasi BookDoc selama 3 bulan untuk pengguna.
 4. Pengguna dapat menghadiri sesi Webinar atas talian melalui aplikasi BookDoc.
 5. Pengguna dapat memantau Indeks Jisim Badan (BMI) mereka.
 6. Pengguna berpeluang menebus pelbagai ganjaran hadiah secara individu mengikut tahap pencapaian mereka secara bulanan – “Bronze”, “Silver”, “Gold” dan “Platinum”.
 7. Hadiah bernilai lebih daripada RM7,000.00 untuk dimenangi.
 8. Sepanjang sesi cabaran, pihak kami akan menjalankan sesi penebusan Yakult di agensi dan/ataujabatan kerajaan yang ambil bahagian dalam cabaran ini. (Setiap peserta boleh menebus 1 pek Yakult Ace Light melalui aplikasi Reward BookDoc setiap bulan sekiranya tahap purata langkah sekurang-kurangnya melebihi 3,000 langkah harian setiap bulan).
 9. Pengiktirafan dan liputan kejayaan pemenang dalam media arus perdana.

BORANG PEMBELIAN “KEMPEN KITA GENKI – SIHAT SOKMO”
BERSAMA YAKULT

A. MAKLUMAT PELANGGAN
B. MAKLUMAT PESANAN

Setiap pek Yakult Ace RM 4.30

Setiap pek Yakult Ace Light RM 4.70

C. MAKLUMAT PEMBAYARAN

Sila kira jumlah yang perlu dibayar dan seterusnya membuat pembayaran secara “Bank Transfer” kepada:

Yakult (Malaysia) Sdn Bhd

Bank: OCBC (Malaysia) Sdn Bhd

No akaun: 708-107785-5

Jika ada sebarang pertanyaan, sila hubungi 013 – 6596864 dari jam 8.00 pagi hingga 5.00 petang (Ahad – Khamis).