1. Kempen Beli & Menang Serikan Rayakult 2023 (“Kempen”) dianjurkan oleh Yakult (Malaysia) Sdn. Bhd. (“Penganjur”).

2. Tempoh Kempen: 18 Mac 2023 – 16 April 2023

KELAYAKAN
3. Kempen ini terbuka kepada semua penduduk yang menetap di Malaysia sahaja (“Peserta Layak”). Peserta di bawah umur 18 tahun pada 18 Mac 2023 menurut Kad Pengenalan/Pasport boleh menyertai Kempen ini dengan kebenaran ibu bapa/penjaga. Dengan menyertai Kempen ini, ibu bapa/penjaga peserta bawah umur 18 tahun dianggap memberi kebenaran untuk menyertai Kempen ini serta telah membaca dan bersetuju kepada Terma dan Syarat ini.

4. Kakitangan Penganjur, ahli bersekutunya dan/atau syarikat-syarikat yang berkaitan serta ahli keluarga terdekat tidak layak untuk menyertai Kempen ini.

KAEDAH PENYERTAAN
5. Kempen terbahagi kepada DUA (2) segmen. Untuk menyertai Kempen ini, Peserta Layak harus memenuhi kriteria berikut:

A) PENEBUSAN
i) Beli produk Yakult dengan minimum 20 botol dalam satu resit dari mana-mana pasar raya atau kedai, Yakult Lady, atau rakan e-dagang rasmi Yakult Malaysia.
ii) Setiap pembelian 20 botol layak bagi SATU (1) penebusan untuk SATU (1) set sampul raya eksklusif, sementara stok masih ada.
iii) Peserta boleh menebus set sampul raya eksklusif daripada Yakult Lady atau Promoter Yakult.
iv) pembelian dalam talian, dan/atau pasar raya (GMS) tanpa Promoter Yakult, Peserta boleh mengimbas kod QR yang dicetak pada iklan Kempen untuk menebus set sampul raya eksklusif.
v) Peserta mesti menyimpan semua resit asal/e-resit sebagai bukti pembelian sehingga penebusan set sampul raya.

B) CABUTAN BERTUAH
i) Imbas kod QR dari set sampul raya, isikan nombor siri sampul raya dan butiran yang diperlukan di laman mikro yang boleh diakses melalui laman web Yakult Malaysia (http://www.yakult.com.my)
ii) Setiap nombor siri layak untuk SATU (1) penyertaan.
iii) 200 pemenang bertuah akan dipilih setiap minggu menggunakan Sistem Cabutan Berkomputer sepanjang tempoh Kempen.
iv) Setiap penyertaan yang sah layak untuk cabutan bertuah mingguan dan secara automatik juga layak untuk cabutan bertuah hadiah utama.
v) Peserta mesti menyimpan sampul raya asli yang tertera nombor siri sebagai bukti penyertaan sehingga penebusan hadiah.

6. Tiada had penebusan dan penyertaan bagi setiap Peserta sepanjang tempoh Kempen. Penyertaan palsu atau duplikasi akan dibatalkan dan tidak akan dilayan.

7. Penebusan dan penyertaan yang diterima selepas tempoh Kempen dianggap terbatal dan tidak akan dilayan.

8. Hadiah mingguan cabutan bertuah, tambah nilai Touch N Go e-wallet akan dikreditkan ke nombor telefon yang telah diberikan. Sila pastikan nombor telefon tersebut mempunyai akaun Touch N Go e-wallet yang aktif. Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas keralatan tambah nilai jika nombor telefon yang diberikan oleh Pemenang adalah tidak tepat.

Penganjur juga tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan pada hadiah utama yang disebabkan oleh kecuaian sewaktu penghantaran atau jika hadiah utama telah dihantar ke alamat yang salah kerana butiran yang diberikan oleh Pemenang adalah tidak tepat.

9. Kegagalan memberikan nombor siri/resit/e-resit asal sebagai bukti penyertaan apabila diminta oleh Penganjur akan menyebabkan hilang kelayakan dan hadiah akan ditarik balik.

HADIAH
10. Hadiah untuk dimenangi adalah seperti berikut:

Minggu Pertama : 200 × RM 20 tambah nilai e-wallet Touch N Go
Minggu Kedua : 200 × RM 20 tambah nilai e-wallet Touch N Go
Minggu Ketiga : 200 × RM 20 tambah nilai e-wallet Touch N Go
Minggu Keempat : 200 × RM 20 tambah nilai e-wallet Touch N Go

Hadiah Utama (Cabutan Bertuah pada 18 April 2023): 1 × Thermomix TM6 bernilai RM7,488 (termasuk set mangkuk adunan TM 6 lengkap)

11. Hadiah tidak boleh ditukar dan/atau dipindah milik, atau ditebus dengan wang tunai. Tiada penggantian hadiah dibenarkan kecuali oleh pihak Penganjur dengan alternatif yang sama atau lebih nilainya.

TERMA DAN SYARAT UMUM
12. Pihak Penganjur berhak untuk meminda, membatalkan atau menambah mana-mana Terma dan Syarat ini dari semasa ke semasa tanpa memberi sebarang notis terdahulu.

13. Dengan menyertai Kempen ini, Peserta Layak dianggap bersetuju akan membela Penganjur dari sebarang liabiliti. Penganjur tidak akan menanggung segala tuntutan undang-undang, kerugian, kerosakan dan perbelanjaan, termasuk yuran guaman yang mungkin berlaku akibat penyertaan Kempen.

14. Keputusan pihak Penganjur adalah muktamad dan sebarang surat-menyurat tidak akan dilayan. Sila baca Terma & Syarat sebelum mengambil bahagian.

15. Dengan menyertai Kempen ini, Peserta dianggap telah memahami dan bersetuju dengan Terma dan Syarat Kempen, serta memberi kebenaran kepada Penganjur dan syarikat bersekutu untuk menggunakan semua maklumat yang diperolehi daripada Kempen, seperti, data biografik dan penyertaan bertujuan, termasuk, secara tidak terhad, untuk tujuan pengiklanan, perdagangan, atau promosi untuk selama-lamanya, di mana-mana dan semua media yang dikenali sekarang atau selepas ini, tanpa sebarang pampasan, kecuali dilarang di sisi undang-undang.

16. Sekiranya berlaku sebarang ketidaksejajaran antara Terma dan Syarat dan mana-mana pengiklanan Kempen, publisiti dan bahan lain berkaitan dengan Kempen ini, Terma dan Syarat yang telah dinyatakan harus diamalkan.

17. Terma dan Syarat ini akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia dan semua pihak bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah-mahkamah Malaysia.
Jika terdapat sebarang percanggahan dengan versi Bahasa Cina , maka Terma dan Syarat versi Bahasa Cina akan dipatuhi.

18. Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan di 1300-88-8960 (Isnin hingga Jumaat, dari jam 9.00 pagi hingga 5.00 petang) atau layari laman web kami di www.yakult.com.my.

1. Kempen Beli & Menang Serikan Rayakult 2023 (“Kempen”) dianjurkan oleh Yakult (Malaysia) Sdn. Bhd. (“Penganjur”).

2. Tempoh Kempen: 18 Mac 2023 – 16 April 2023

KELAYAKAN
3. Kempen ini terbuka kepada semua penduduk yang menetap di Malaysia sahaja (“Peserta Layak”). Peserta di bawah umur 18 tahun pada 18 Mac 2023 menurut Kad Pengenalan/Pasport boleh menyertai Kempen ini dengan kebenaran ibu bapa/penjaga. Dengan menyertai Kempen ini, ibu bapa/penjaga peserta bawah umur 18 tahun dianggap memberi kebenaran untuk menyertai Kempen ini serta telah membaca dan bersetuju kepada Terma dan Syarat ini.

4. Kakitangan Penganjur, ahli bersekutunya dan/atau syarikat-syarikat yang berkaitan serta ahli keluarga terdekat tidak layak untuk menyertai Kempen ini.

KAEDAH PENYERTAAN
5. Kempen terbahagi kepada DUA (2) segmen. Untuk menyertai Kempen ini, Peserta Layak harus memenuhi kriteria berikut:

A) PENEBUSAN
i) Beli produk Yakult dengan minimum 20 botol dalam satu resit dari mana-mana pasar raya atau kedai, Yakult Lady, atau rakan e-dagang rasmi Yakult Malaysia.
ii) Setiap pembelian 20 botol layak bagi SATU (1) penebusan untuk SATU (1) set sampul raya eksklusif, sementara stok masih ada.
iii) Peserta boleh menebus set sampul raya eksklusif daripada Yakult Lady atau Promoter Yakult.
iv) pembelian dalam talian, dan/atau pasar raya (GMS) tanpa Promoter Yakult, Peserta boleh mengimbas kod QR yang dicetak pada iklan Kempen untuk menebus set sampul raya eksklusif.
v) Peserta mesti menyimpan semua resit asal/e-resit sebagai bukti pembelian sehingga penebusan set sampul raya.

B) CABUTAN BERTUAH
i) Imbas kod QR dari set sampul raya, isikan nombor siri sampul raya dan butiran yang diperlukan di laman mikro yang boleh diakses melalui laman web Yakult Malaysia (http://www.yakult.com.my)
ii) Setiap nombor siri layak untuk SATU (1) penyertaan.
iii) 200 pemenang bertuah akan dipilih setiap minggu menggunakan Sistem Cabutan Berkomputer sepanjang tempoh Kempen.
iv) Setiap penyertaan yang sah layak untuk cabutan bertuah mingguan dan secara automatik juga layak untuk cabutan bertuah hadiah utama.
v) Peserta mesti menyimpan sampul raya asli yang tertera nombor siri sebagai bukti penyertaan sehingga penebusan hadiah.

6. Tiada had penebusan dan penyertaan bagi setiap Peserta sepanjang tempoh Kempen. Penyertaan palsu atau duplikasi akan dibatalkan dan tidak akan dilayan.

7. Penebusan dan penyertaan yang diterima selepas tempoh Kempen dianggap terbatal dan tidak akan dilayan.

8. Hadiah mingguan cabutan bertuah, tambah nilai Touch N Go e-wallet akan dikreditkan ke nombor telefon yang telah diberikan. Sila pastikan nombor telefon tersebut mempunyai akaun Touch N Go e-wallet yang aktif. Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas keralatan tambah nilai jika nombor telefon yang diberikan oleh Pemenang adalah tidak tepat.

9. Penganjur juga tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan pada hadiah utama yang disebabkan oleh kecuaian sewaktu penghantaran atau jika hadiah utama telah dihantar ke alamat yang salah kerana butiran yang diberikan oleh Pemenang adalah tidak tepat.

10. Kegagalan memberikan nombor siri/resit/e-resit asal sebagai bukti penyertaan apabila diminta oleh Penganjur akan menyebabkan hilang kelayakan dan hadiah akan ditarik balik.

HADIAH
11. Hadiah untuk dimenangi adalah seperti berikut:

Minggu Pertama : 200 × RM 20 tambah nilai e-wallet Touch N Go
Minggu Kedua : 200 × RM 20 tambah nilai e-wallet Touch N Go
Minggu Ketiga : 200 × RM 20 tambah nilai e-wallet Touch N Go
Minggu Keempat : 200 × RM 20 tambah nilai e-wallet Touch N Go

Hadiah Utama (Cabutan Bertuah pada 18 April 2023): 1 × Thermomix TM6 bernilai RM7,488 (termasuk set mangkuk adunan TM 6 lengkap)

11. Hadiah tidak boleh ditukar dan/atau dipindah milik, atau ditebus dengan wang tunai. Tiada penggantian hadiah dibenarkan kecuali oleh pihak Penganjur dengan alternatif yang sama atau lebih nilainya.

TERMA DAN SYARAT UMUM
12. Pihak Penganjur berhak untuk meminda, membatalkan atau menambah mana-mana Terma dan Syarat ini dari semasa ke semasa tanpa memberi sebarang notis terdahulu.

13. Dengan menyertai Kempen ini, Peserta Layak dianggap bersetuju akan membela Penganjur dari sebarang liabiliti. Penganjur tidak akan menanggung segala tuntutan undang-undang, kerugian, kerosakan dan perbelanjaan, termasuk yuran guaman yang mungkin berlaku akibat penyertaan Kempen.

14. Keputusan pihak Penganjur adalah muktamad dan sebarang surat-menyurat tidak akan dilayan. Sila baca Terma & Syarat sebelum mengambil bahagian.

15. Dengan menyertai Kempen ini, Peserta dianggap telah memahami dan bersetuju dengan Terma dan Syarat Kempen, serta memberi kebenaran kepada Penganjur dan syarikat bersekutu untuk menggunakan semua maklumat yang diperolehi daripada Kempen, seperti, data biografik dan penyertaan bertujuan, termasuk, secara tidak terhad, untuk tujuan pengiklanan, perdagangan, atau promosi untuk selama-lamanya, di mana-mana dan semua media yang dikenali sekarang atau selepas ini, tanpa sebarang pampasan, kecuali dilarang di sisi undang-undang.

16. Sekiranya berlaku sebarang ketidaksejajaran antara Terma dan Syarat dan mana-mana pengiklanan Kempen, publisiti dan bahan lain berkaitan dengan Kempen ini, Terma dan Syarat yang telah dinyatakan harus diamalkan.

17. Terma dan Syarat ini akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia dan semua pihak bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah-mahkamah Malaysia.
Jika terdapat sebarang percanggahan dengan versi Bahasa Cina , maka Terma dan Syarat versi Bahasa Cina akan dipatuhi.

18. Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan di 1300-88-8960 (Isnin hingga Jumaat, dari jam 9.00 pagi hingga 5.00 petang) atau layari laman web kami di www.yakult.com.my.